ШКОЛА ЛИДЕРА ВО ДВОРЦЕ

2022 жылдың 1-3 қараша аралығында оқушылардың шығармашылық сарайында «Көшбасшы және командалық жұмыс» атты дәстүрлі 3 күндік көшбасшы мектебі өтті.

Күзгі демалыс кезіндегі  3 күндік көшбасшы мектебінің мақсаты қоғамдық өмірдің әртүрлі салаларында тұлғаның жан-жақты дамуына жағдай жасау болды.

Көшбасшының 3 күндік мектебінің қатысушылары 8-10 сынып оқушылары. Бұл Өскемен қаласы мектептерінің балалар бірлестіктерінің, ұйымдарының және өзін-өзі басқаруының көшбасшылары, сондай-ақ қала мектептерінің тәлімгерлері, педагог-ұйымдастырушылары және «Лидер»актив мектебінің шығармашылық тобы.

Қатысушылар үшін «Soft skills» модулі, «ПрофУЕЅиЯ» кәсіптік бағдарлау модулі, «Тeam leader» модулі, «Alga Azamat»патриоттық модулі сияқты модульдерді қамтитын модульдік сабақтар бағдарламасы әзірленді.

Барлық модульдер командадағы көшбасшылардың одан әрі жұмысы үшін жаңа білім алуға, оқушылардың жетістікке жетуіне мүмкіндік беретін дағдыларды игеруге бағытталған.

Көшбасшының 3 күндік мектебінің соңғы күні қызықты Квест ойыны өтті.

Сахнадағы балалар өздерінің шығармашылық нөмірлерін (тапсырмаларын) көрсетті.

Көшбасшы мектебі сертификаттарды салтанатты түрде марапаттаумен аяқталды. 

Қатысушылардың жалпы саны 101 адамды құрады.


С 1 по 3 ноября 2022 года во Дворце творчества школьников прошла традиционная 3-х дневная Школа Лидера под названием «Лидер и работа в команде».

Целью осенней 3-х дневной школы Лидера стало создание условий для всестороннего развития личности в различных сферах общественной жизни.

Участниками 3-х дневной школы Лидера стали учащиеся 8-10 классов.

Это лидеры детских объединений, организаций и самоуправления школ города Усть-Каменогорска, а так же вожатые, педагоги-организаторы школ города и творческая группа школы актива «Лидер».

Для участников была разработана программа модульных занятий, которая включала в себя такие модули как: «Soft skills», «ПрофYESиЯ», «Team leader», патриотический модуль «Alga Azamat».

Все модули были направлены на получение новых знаний для дальнейшей работы Лидеров в команде, приобретение навыков, позволяющих учащимся добиться успеха.

В последний день 3-дневной Школы Лидера состоялись захватывающая Квест — игра.

Ребята на сцене показали свои творческие задания. Завершилась Школа Лидера торжественным вручением сертификатов. 

Общее количество участников составило 101 человек.