Встреча заместителя премьер-министра РК с молодежью

«Мәңгілік Ел» ұлттық идеяларын жүзеге асыру бойынша Қазақстан Республикасының премьер-министр орынбасары Б.Сапарбаевтың жастармен кездесуі

2015 жылдың 25 мамырында сағат 15.00 Астана қаласындағы Гумилев атындағы Евразия университетінде Шығыс –Қазақстан облыс әкімінің орынбасары Ж. Омар еліміздің жастары үшін «МӘҢГІЛІК ЕЛ» атты патриоттық жобаны ұсынды.   Бұл жобаның идеялық шабыттандырушысы және құрастырушысы болып премьер-министр орынбасары Б.Сапарбаев табылады.

Жобаның мақсаты жас ұрпақта Қазақстанның бірегей халқының бөлігі ретінде сезінуін дамытуды қамтамасыз ету болып табылады. Осы жобаны жүзеге асыру мақсатында облыс білім мекемелерінде «МӘҢГІЛІК ЕЛ» тәрбие-білім орталықтары құрылған. Орталықтар екі бағытта жұмыс істейді: « КӨШБАСШЫ МЕКТЕБІ» және «МӘҢГІЛІК ЕЛ».

Жобаның трансляциясы он-лайн тәртібінде Бесқарағай ауданының Большая-Владимировка орта мектебі, Глубокий ауданындағы О.Бөкей атындағы орта мектебі және Өскемен қаласының Оқушылар шығармашылық сарайының «МӘҢГІЛІК ЕЛ» тәрбие-білім орталықтарының қатысуымен өтті.

Оқушылар шығармашылық сарайының үйренушілері Өмірханова Алтынай, Амангелді Олжас, Семенов Кирилл, Сайлаубекова Дана он-лайн тәртібінде   орталықта атқарылып жатқан жұмыстар жайында әңгімеледі.

Бұл он-лайн кездесу қатысып отырған оқушылар үшін өте үлкен қуаныш және рухани күш сыйлады, себебі бұл жастар үшін отансүйгіштік сезімін дамытып қана қоймай болашақ мақсаттарын айқындауда зор үлесін қосты.


Встреча заместителя премьер -министра Республики Казахстан Бердыбека Сапарбаева с молодежью по реализации национальной идеи Мәңгілік Ел

25 мая 2015 года в 15.00 в Евразийском университете им. Гумилева г. Астана – прошла он-лайн-встреча, на которой, заместитель акима Восточно-Казахстанской области Ж. Омар представил молодежи страны  патриотический проект «МӘҢГІЛІК  ЕЛ». Идейным вдохновителем и создателем, которого является Бердыбек Машбекович Самарбаев – ныне заместитель премьер-министра РК.

Цель проекта- развитие у молодого поколения страны осознания себя частью единого народа Казахстана. Для реализации данного проекта в Восточно-Казахстанской области на базах учреждений организаций образования были созданы воспитательно-образовательные центры «МӘҢГІЛІК ЕЛ». Работа центров ведется в двух направлениях по темам: «ШКОЛА ЛИДЕРСТВА» и «МӘҢГІЛІК ЕЛ».

Трансляция проекта осуществлялась в он-лайн режиме при участии воспитательно-образовательных центров «MӘҢГІЛІК ЕЛ» средних школ с. Большая-Владимировка Бескарагайского района, школы им. О.Бокея Глубоковского района и Дворца творчества школьников г.Усть-Каменогорска.

Обучающиеся Дворца творчества школьников Өмірханова Алтынай, Амангелді Олжас, Семенов Кирилл, Сайлаубекова Дана в он-лайн режиме рассказали про текущую деятельность центра, поделились информацией о формах работы и рассказали о планах на будущее.

Прошедшая он-лайн встреча дала молодым ребятам большое вдохновение и радость, они получили много полезного для определения целей на будущее.