БЕСЕДА ПО РАЗЪЯСНЕНИЮ ЗАКОНОВ ПО АНТИКОРРУПЦИИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ

Оқушылардың шығармашылық сарайында жастар арасында сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру бойынша кешенді іс-шаралар жоспарына сәйкес білім беру ұйымдарында сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңдарды түсіндіру бойынша әңгіме өткізілді.


В соответствии с комплексным планом мероприятий по формированию антикоррупционной культуры среди молодёжи Дворцом творчества школьников была проведена беседа по разъяснению законов по антикоррупции в организациях образования.