ДЕЛОВАЯ ИГРА «СЕКРЕТЫ УСПЕЩНОГО СОБЕСЕДОВАНИЯ»

2024 жылдың 6 ақпанында Оқушылар шығармашылық сарайында «PROFI ART» кәсіптік бағдар беру жобасы аясында «Сәтті сұхбаттасудың құпиялары» тақырыбында іскерлік ойын өтті. Ұйымдастырушылар осы мәселені оқытудың 2 бөлімін дайындады: біріншісі – теориялық, онда «сұхбаттасу» ұғымы егжей-тегжейлі ашылды және жұмыс берушінің «қиын» сұрақтарына қалай әрекет етіп және қалай жауап беру керектігі туралы құнды кеңестер берілді.

Екінші бөлімде ойыншылар, орта мектеп оқушылары өздерінің актерлік шеберліктерін көрсетіп, өздерін жұмыс беруші және жұмысқа орналасуға үміткер ретінде сынап көрді.

Қатысушылар ұсынылған тақырыпқа қызығушылық танытты және болашақта өздеріне пайдалы болатын белгілі бір білім багажын ала отырып, бағдарламаның практикалық бөлігіне белсенді қатысты.


6 февраля 2024 года во Дворце творчества школьников, в рамках профориентационного проекта «PROFI ART», прошла деловая игра на тему «Секреты успешного собеседования».

Организаторами были подготовлены 2 части обучения по данного вопросу: первая – теоретическая, где было подробно раскрыто понятие «собеседование», и даны ценные советы о том, как нужно вести себя и реагировать на «каверзные» вопросы работодателя.

Во второй части игроки, учащиеся старших классов, продемонстрировали свои актерские навыки, и  попробовали себя в роли работодателя и соискателя трудоустройства.

Участники проявили интерес к представленной теме и активно участвовали в практической части программы, получив определённый багаж знаний, которые им пригодятся в будущем.