Қосымша білім берудің үздік мұғалімдері туралы «Біз өз еңбегімізді балаларға арнаймыз. — «Свой труд мы посвящаем детям»?

Шығыс Қазақстан облысы білім басқармасы Өскемен қаласы бойынша білім бөлімінің «Оқушылар шығармашылық сарайы» коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорнының директоры

АСТАШКИНА ГАЛИНА ВАЛЕНТИНОВНА

 

Л.Н.Толстой педагогикалық іс-әрекеттің мәніне тоқтала келе: «Егер мұғалім өз ісіне және шәкіртіне деген сүйіспеншілікті біріктірсе, ол – кемел мұғалім» деп жазды. Дәл осындай ұстаз – ШҚО ББ Өскемен қаласы бойынша білім бөлімінің «Оқушылар шығармашылығы сарайы» КМҚК директоры Галина Валентиновна Асташкина.

Галина Валентиновнаның бүкіл кәсіби өмірбаяны 1984 жылдан бері жұмыс істеп келе жатқан қосымша білім беру жүйесімен байланысты. 1984-1986 жылдары «Юнга» аула клубында әдіскер, 1986-1989 жылдары балабақшада тәрбиеші, 1989 жылдан Өскемен қаласындағы Пионерлер үйінде әдіскер, кейін тәрбие ісі жөніндегі директордың орынбасары болып педагогикалық қызметін жалғастырды. 2004 жылы Өскемен қаласындағы Оқушылар шығармашылық сарайының директоры (Пионерлер үйінің мұрагерілік құқығы) болып тағайындалды.

БШҮ елімізбен бірге қарқынды дамып келеді. Қаншама саяси қайта құрулар мен экономикалық реформаларға қарамастан тәжірибелі, озық көзқарасы бар білікті директор Галина Валентиновна Асташкинаның басшылығындағы оқу орны қоғамның тұрақты әлеуметтік институты екенін дәлелдеді.

Галина Валентиновна басшы ретіндегі алғашқы күндерінен-ақ қазіргі заманның қиындықтарын түсінетін пікірлес адамдардан тұратын креативті, кәсіби, тұрақты педагогикалық ұжымды құруға және қолдауға қол жеткізді. Педагогикалық шеберлікпен ұштасқан басқарушылық шеберлік оған оқу процесін ұйымдастыруға бірқатар жаңалықтар енгізуге мүмкіндік берді.

БШҮ-де өзгелерден ерекше функционалдық және матрицалық басқару құрылымы қалыптасты. Ұжымның жұмысы бірнеше рет қалалық білім бөлімінің мақтау қағаздарымен және ШҚО білім басқармасының алғыс хаттарымен марапатталған. 2009 жылы Оқушылар шығармашылық үйі қосымша білім беру ұйымдарының облыстық байқауында ІІІ орынды иеленді.

2013 жылы БШҮ Оқушылар шығармашылық сарайы мәртебесін алып, кейіннен Өскемен қаласы мен Шығыс Қазақстан облысының қосымша білім беру жүйесіндегі бірегей және жетекші білім беру мекемесінің бірі болды.

Бүгінгі күні Оқушылар шығармашылық сарайында балалардың оқу, мәдени және дамыту қызметін жүзеге асыру үшін барлық әлеуетті жағдайлар жасалған, балалар шығармашылық бірлестіктерінің кең желісі белсенді жұмыс атқаруда, қажетті кадрлық, бағдарламалық және әдістемелік база қалыптастырылды. ОШС-да 6 жастан 18 жасқа дейінгі 2640 баланы келесі бағыттары бойынша оқытады: хореографиялық, вокал, сәндік-қолданбалы өнер және бейнелеу өнері, театр, спорт, әлеуметтік-педагогикалық, техникалық.

Оқушылар шығармашылық сарайындағы сауатты басқару мен дамудың айқын көрсеткіші  — бұл белсенділік пен кәсіби шеберліктің нәтижесі, яғни балалар ұжымдарының халықаралық және республикалық байқаулардағы көптеген жетістіктері.

2020 жылдың мамыр айында қосымша білім берудің алтын қоры аясында ШҚО Өскемен қаласында Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Республикалық қосымша білім беру оқу-әдістемелік орталығы» РМҚК Шығыс Қазақстан облысы білім басқармасы Өскемен қаласы бойынша білім бөлімінің «Оқушылар шығармашылық сарайы» КМҚК озық педагогикалық тәжірибесімен алмасты.

Г.В. Асташкина Өскемен қаласындағы балалар қозғалысының дамуына серпін болған «Көшбасшылар планетасы» мектеп және балалар бірлестіктері қауымдастығын құрудың бастамашысы. Оның жетекшілігімен «Табысқа қадам» БҚШ кешенді дамыту бағдарламасы әзірленіп, БШБ мұғалімдеріне және басқа оқу орындарына қосымша білім беру және балаларды тәрбиелеу мәселелері бойынша әдістемелік көмек көрсету бойынша әдістемелік қызмет құрылды.

Галина Валентиновна – ЮНЕСКО клубтары федерациясы (KazFUCA) Кеңесінің мүшесі, Шығыс Қазақстан облысы бойынша ЮНЕСКО клубтарының аймақтық өкілдігінің үйлестірушісі, ҚР БжҒМ РҚББОӘО қосымша білім беру педагогтарының республикалық біліктілігін арттыру курстарының тұрақты оқытушысы.

Г.В. Асташкинаның республикалық және халықаралық басылымдарда, оқу-әдістемелік кешендерде бірқатар жарияланымдары бар.

Асташкина Галина Валентиновна әрқашан оқушыларға деген зейінді, қызығушылықпен, ұқыпты және қамқорлықпен, жоғары педагогикалық миссияны терең түсінуімен, еңбекқорлығымен, жауапкершілігімен, асқан біліктілігімен және еңбекке деген шынайы құштарлығымен ерекшеленді. Оның көп жылғы еңбегі мен кәсіби жетістіктері халықаралық, республикалық, облыстық, қалалық дәрежедегі дипломдармен және алғыс хаттармен марапатталып, бағаланған.

Талантты басшының белсенді азаматтық ұстанымының дәлелі – Республикалық «Интернет-байқау» грамотасымен, Қазақстан Республикасы Конституциясының 20 жылдығы медалімен марапатталуы, Галина Валентиновна Асташкинаның есімі «Қазақстан Республикасының қосымша білім беру саласының 100 даңқты есімі» кітабына енгізілген.


Рубрика о лучших педагогах дополнительного образования «Біз өз еңбегімізді балаларға арнаймыз. — Свой труд мы посвящаем детям»?

 

АСТАШКИНА ГАЛИНА ВАЛЕНТИНОВНА

Директор КГКП «Дворец творчества школьников» отдела образования по городу Усть-Каменогорску управления образования

Восточно-Казахстанской области

Размышляя о сути педагогической деятельности, Л. Н. Толстой писал: «Если учитель соединяет в себе любовь к делу и ученикам, он – совершенный учитель». Именно таким учителем является Асташкина Галина Валентиновна, директор КГКП «Дворец творчества школьников» отдела образования по городу Усть-Каменогорску УО ВКО.

Вся профессиональная биография Галины Валентиновны связана с системой дополнительного образования, в которой она трудится с 1984 года. В 1984-1986 годы она работала в дворовом клубе «Юнга» методистом, в 1986-1989 годы – воспитателем в детском саду, с 1989 года продолжила педагогическую деятельность  в Доме пионеров г. Усть-Каменогорска методистом, а затем – заместителем директора по учебно-воспитательной работе. В 2004 году была назначена директором Дома детского творчества города Усть-Каменогорска (правопреемником Дома пионеров).

ДДТ во все времена жил в унисон со страной. Несмотря на все политические преобразования и экономические реформы, образовательное учреждение под руководством Асташкиной Галины Валентиновны, опытного, компетентного, обладающего прогрессивными взглядами директора,   доказало, что является стойким социальным институтом общества.

С первых дней в должности руководителя Галина Валентиновна сумела создать и сохранить стабильный, профессиональный, творческий педагогический коллектив единомышленников, понимающих задачи современного дня. Навыки управленца в сочетании с педагогическим чутьем позволили ей внести ряд новшеств в организацию образовательного процесса.

 В ДДТ сложилась определенная структура управления, которая отличается от существующих тем, что объединяет два типа: функциональную и матричную. Работа коллектива неоднократно была отмечена грамотами отдела образования города и благодарственными письмами управления образования ВКО. В 2009 году Дом творчества школьников занял третье место в областном конкурсе учреждений дополнительного образования.

В 2013г.  ДДТ получил статус Дворца творчества школьников и в дальнейшем занял одну из лидирующих позиций в системе дополнительного образования г. Усть-Каменогорска и Восточно-Казахстанской области.

На сегодняшний день во Дворце творчества школьников созданы все потенциальные условия для решения образовательной и культурно-развивающей деятельности детей, активно ведет работу разветвленная сеть детских творческих объединений, сформирован необходимый кадровый состав, программно-методическая база. В ДТШ обучается 2640 детей от 6 лет до 18 лет по следующим направлениям деятельности: хореографическое, вокальное, ДПИ и ИЗО, театральное, спортивное, социально-педагогическое, техническое. В кружковой деятельности занимаются дети из разных социальных категорий населения, которые находят не только занятия по интересам, но и заботу и внимание.

Результатом деятельности и профессиональных высот являются многочисленные достижения детских коллективов ДТШ на международных и республиканских конкурсах, что является ярким показателем грамотного управления и развития.

В мае 2020 г. был обобщен передовой педагогический опыт работы КГКП «Дворец творчества школьников» ОО по г.Усть-Каменогорску УО ВКО в рамках золотого фонда дополнительного образования  РГКП «Республиканский учебно-методический центр дополнительного образования» Министерства образования и науки Республики Казахстан.

Асташкина Г. В. является инициатором создания Ассоциации школьных и детских объединений «Планета лидеров», что послужило толчком для развития детского движения г. Усть-Каменогорска. Под ее руководством разработана комплексная программа развития ДДТ «Шаг к успеху», создана методическая служба для оказания методической помощи педагогам ДДТ и другим образовательным учреждениям по вопросам дополнительного образования и воспитания детей.

Галина Валентиновна является Членом Правления Федерации Клубов ЮНЕСКО (KazFUCA), координатором Регионального представительства Клубов ЮНЕСКО Восточно-Казахстанской области,  постоянным лектором республиканских курсов повышения квалификации для педагогов дополнительного образования РУМЦДО МОН РК.

Асташкина Г.В. имеет ряд публикаций в республиканских и международных изданиях, учебно-методические комплексы.

Асташкину Галину Валентиновну всегда отличали внимательное, заинтересованное, бережное и заботливое отношение к ученикам, глубокое понимание высокой педагогической миссии, трудолюбие, ответственность, чрезвычайная компетентность и подлинная увлечённость работой. Её многолетний труд и профессиональные достижения отмечены грамотами и благодарственными письмами на международном, республиканском и областном, городском уровнях.

Свидетельством активной гражданской позиции талантливого руководителя является награждение  дипломом Республиканского «Интернет-конкурса», медалью к 20-летию Конституции РК, имя Асташкиной Галины Валентиновны внесено в книгу «100 славных имен дополнительного образования Республики Казахстан».

 


 

Шығыс Қазақстан облысы білім басқармасы Өскемен қаласы

бойынша білім бөлімінің «Оқушылар шығармашылық сарайы»

коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны

директорының оқу жұмысы жөніндегі орынбасары

РУДЕНКО НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА

 

Мақсатқа ұмтылушылық, табандылық, еңбекқорлық, жұмысты дұрыс жоспарлау, ресурстарды бөлу және басшылыққа ерекше көзқарас сияқты қасиеттермен 40 жылдан астам жұмыс өтілі бар құзыретті және табысты педагог, қосымша білім беру саласындағы ұйымдастырушы, ШҚО білім басқармасының Өскемен қаласы бойынша білім бөлімінің «Оқушылар шығармашылығы сарайы» КМҚК директорының оқу жұмысы жөніндегі орынбасары, Руденко Наталья Владимировнаны толығымен сипаттауға болады.

Наталья Владимировна Оқушылар шығармашылық сарайында 18 жыл жұмыс істейді, 2006 жылдан бастап директордың оқу-тәрбие жұмысы жөніндегі орынбасары, 2013 жылдан бастап директордың оқу жұмысы жөніндегі орынбасары болып еңбек етуде.

Руденко Н. В. – жоғары білікті, тәжірибелі, шығармашылықпен жұмыс істейтін, қазіргі заманғы басқару теориясы мен практикасын еркін меңгерген басшы.

Ол өз қызметінің басты мақсаты шығармашылық тұлғаның өзін-өзі жүзеге асыруы, шығармашылық саладағы баланың жеке ерекшеліктерін дамыту және білім алушылардың физикалық, психологиялық денсаулығын нығайту, олардың мүдделері мен құқықтарын қорғау үшін жағдай жасау болып табылатын оқу жұмысының жоғары ұйымдастырылған жүйесін дамыту деп санайды.

Оның кәсіпқойлығы, ғылыми қырағылығы және өмірге деген құлшынысы Оқушылар сарайының білім беру қызметінің сапасын жоғары деңгейге қоюды талап етеді. Наталья Владимировна оқу үдерісінің ішкі мүмкіндіктерін жеткілікті жоғары деңгейде талдап, туындаған мәселелерді шешудің тиімді жолдарын табады. Ол сонымен қатар Сарай қызметкерлерін тиімді басқаруды ынталандыру әдістерін біледі және ұжымда қолайлы моральдық-психологиялық ахуалды сақтайды. Оның әдістемелік жұмысының негізі ұйым қызметінің тиімділігі мен сапасын арттыруға ықпал ететін мониторинг және талдау жүйесі болып табылады.

Н.В.Руденко үлкен практикалық тәжірибесіне қарамастан, үнемі шығармашылық ізденісте, педагогикалық ғылымның соңғы жетістіктерімен жүйелі түрде танысады, оларды сынақтан өткізеді және өз тәжірибесінде сәтті пайдаланады, әртүрлі деңгейде өзін-өзі тәрбиелеу және озық тәжірибені жалпылау бойынша жұмыстар, вебинарлар, семинарлар мен конференцияларды мақсатты түрде жүргізеді. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Білім және ғылым республикалық білім беру мекемесінің қосымша білім беру педагогтарының республикалық біліктілігін арттыру курстарының тұрақты дәріскері: 31.03.2017 ж., 21.11.2017 ж., 26.01.2018 жыл, 3.04.2023 жыл. (ҚР БҒМ РҚББОӘО сертификаттары). Облыстық, республикалық ғылыми-әдістемелік журналдарда мақалалары жарияланған. 2018 жылы Шығыс Қазақстан облысының білім беру мекемесінің қосымша білім беру  бағдарламалары бойынша сараптау тобының мүшесі және аттестаттау комиссиясының мүшесі болды.

Наталья Владимировна — таңғажайып энергия мен шығармашылық ұмтылыстың адамы. 2018 жылдан бастап оның басшылығымен жас педагог мектебінің жұмысы жүргізілуде, ол жас және жаңадан келген педагогтарға әдістемелік көмек көрсету, олардың «оқушылардың шығармашылық сарайы» КМҚК-ға сәтті бейімделуін қамтамасыз ету, сондай-ақ ТДМ қызметкерлерінің кәсіби қалыптасуы мен дамуына жағдай жасауға мүмкіндік береді.

Н.В. Руденко еңбектегі жоғары кәсібилігі, өскелең ұрпақты тәрбиелеу мен оқытудағы шығармашылық педагогикалық қызметі, өскелең ұрпақтың шығармашылығына қолдау көрсеткені, кәсіби дайындығы және қалалық, облыстық байқаулар мен фестивальдерді ұйымдастырудағы түрлі деңгейдегі ынталандыруларға ие:

Шығыс Қазақстан облысы әкімінің грамотасы (2018 ж.), Өскемен қаласы білім басқармасының Құрмет грамотасы (2018 ж.), «Өрлеу» ҰККО» АҚ филиалының Қостанай облысы бойынша педагогикалық қызметкерлер құрамының 1-дәрежелі Дипломы (Қостанай, 2018 ж.) , Алғыс хаттар: Нұр-Сұлтан қаласының мәдениет, мұрағаттар және құжаттама басқармасы (Алматы, 27 қазан 2018 ж.), «Өрлеу» педагогикалық қызметкерлердің ҰККО» АҚ филиалы Шығыс Қазақстан облысы бойынша (Өскемен, 2018 ж.), ҚР БҒМ РҚББОӘО (Астана, 2018 ж.), «Жаңғыру» шығармашылық орталығы (Өскемен, 2019 ж.), «Art Line» халықаралық федерациясы (Алматы, 2019 ж.), Қазақстан Республикасы Білім министрлігінің Республикалық қосымша білім беру оқу-әдістемелік орталығы (2022 ж.).

Н.В.Руденко тынымсыз еңбегінің, жақсы мінезінің, бейресми қарым-қатынас жасай білуінің, жеке тұлғаға қызығушылық танытуының, оқу процесін сауатты құрылымдауының, оқу орнының жұмысын тұрақты жоғары деңгейде қолдауының арқасында әріптестері мен оқушыларының арасында беделге ие.

 

 

Рубрика о лучших педагогах дополнительного образования «Біз өз еңбегімізді балаларға арнаймыз. — Свой труд мы посвящаем детям»?

РУДЕНКО НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА

Заместитель директора по учебной работе

КГКП «Дворец творчества школьников» отдела образования по городу Усть-Каменогорску управления образования ВКО

 

Целеустремлённость, упорство, трудолюбие, умение грамотно планировать работу, распределять ресурсы и неординарный подход к руководству – этими качествами обладает Руденко Наталья Владимировна, заместитель директора по учебной работе КГКП «Дворец творчества школьников» отдела образования по городу Усть-Каменогорску управления образования ВКО, педагог, имеющий более 40 лет стажа работы, компетентный и успешный организатор в сфере дополнительного образования.

Наталья Владимировна  во Дворце творчества школьников трудится уже 18 лет, с 2006 года работала заместителем директора по учебно-воспитательной работе, с 2013 года является заместителем директора по учебной работе.

Руденко Н.В. – высококвалифицированный, опытный, творчески работающий руководитель, знающий технологию управленческой деятельности, свободно владеющий теорией и практикой современного управления.

Главной целью своей деятельности она ставит развитие высокоорганизованной системы учебной работы, основой которой является создание условий для самореализации творческой личности, развития индивидуальных особенностей ребенка в творческой сфере и укрепления физического, психологического здоровья обучающихся, защиты их интересов и прав.

Ее профессионализм, научная зоркость и жизненный энтузиазм задают высокую планку качеству образовательных услуг ДТШ. Наталья Владимировна на достаточно высоком уровне анализирует внутренние возможности учебного процесса и находит эффективные пути решения возникающих проблем. Также владеет методами мотивации эффективного руководства сотрудников Дворца и поддерживает благоприятный морально-психологический климат в коллективе. Фундаментом ее методической работы является система мониторинга и анализа, которая способствует росту эффективности и качества деятельности  организации.

Руденко Н.В, несмотря на большой  практический опыт,  находится в постоянном творческом поиске, систематически знакомится с новейшими достижениями педагогической науки, опробует и успешно использует их в своей практике, целенаправленно осуществляет работу по самообразованию и  обобщению передового опыта на различных уровнях вебинаров, семинаров и конференций. Является постоянным лектором республиканских курсов повышения квалификации для педагогов дополнительного образования РУМЦДО МОН РК: 31 марта 2017 г., 21 ноября 2017 г., 26 января 2018 г., 3 апреля 2023г.  (Справки РУМЦДО МОН РК). Имеет публикации статей в областных и республиканских научно-методических журналах. В 2018г. была членом экспертной группы УО ВКО по программам педагогов ДО и членом аттестационной комиссии.

Наталья Владимировна — человек удивительной энергии и творческих устремлений. С 2018 года под её руководством ведется работа Школы молодого педагога, которая преследует цели оказания методической помощи молодым и вновь прибывшим педагогам, обеспечения их успешной адаптации в КГКП «Дворец творчества школьников», а также позволяет создать условия для профессионального становления и развития сотрудников ДТШ.

За высокий профессионализм в работе, творческую педагогическую деятельность по воспитанию и обучению подрастающего поколения, поддержку творчества молодого поколения, профессиональную подготовку и организацию городских, областных конкурсов и фестивалей Руденко Н.В. имеет поощрения на различных уровнях:

Грамота акима ВКО (2018),  грамота отдела образования г.Усть-Каменогорска, (2018г.), Диплом 1 степени филиал АО «НЦПК «Өрлеу» ИПК педагогических работников по Костанайской области (г.Костанай, 2018 г.), благодарственные письма: Управления культуры, архивов и документации г.Нур-Султан (г.Алматы, 27 октября 2018 г.), филиала АО «НЦПК «Өрлеу» ИПК педагогических работников по ВКО (г.Усть-Каменогорск, 2018 г.), РУМЦДО МОН РК (г.Астана, 2018 г.), творческого центра «Жаңғыру» (Усть-Каменогорск, 2019 г.), Международной Федерации «Art Line» (Алматы, 2019 г.), Республиканского учебно-методического центра дополнительного образования Министерства просвещения РК (2022г.).

Руденко Н.В. пользуется авторитетом у своих коллег и учащихся благодаря неустанному труду, доброму характеру, умению неформально, заинтересованно относиться к личности, грамотно выстраивать учебный процесс, поддерживая работу образовательного учреждения на стабильно высоком уровне.