СЕМИНАР ОТ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ДВОРЦА ТВОРЧЕСТВА

2023 жылдың 24 наурызында Оқушылар шығармашылық сарайы әлеуметтік-психологиялық қызметінің мамандары, педагог-психологтар А. А. Челнокова, О. П. Кельметр, Г. А. Нурхатова, Д. Т. Тоқтамыс психологиялық қызметке жетекшілік ететін аудандық, қалалық білім бөлімдерінің әдіскерлері үшін мемлекеттік және орыс тілдерінде «суицидтік қаупі бар кәмелетке толмағандарға көмек көрсету кезіндегі кеңес беру ерекшеліктері» атты тақырыпта семинар өткізді.

Облыстың білім беру ұйымдарының педагог-психологтары мәселенің мәнін түсіну мақсатында,   суицидтің алдын алу мәселелерімен айналысатын мамандардың мазасыздық деңгейін төмендету үшін семинардың бірінші бөлімінде суицид қаупінің кейбір теориялық аспектілері, оның моделі мен деңгейлері ұсынылды.

Семинардың практикалық бөлімінде қатысушыларға қауіп-қатерді азайту және қорғаныс факторларын нығайту бойынша практикалық жаттығулар ұсынылды және пысықталды.

Алған білімдерін бекіту үшін қатысушыларға жұмыс жағдайлары ұсынылды, онда әркім тәуекел дәрежесінің қандай деңгейде екенін көре білуге және іс-әрекеттерді тәуекел факторларын жоюға бағыттауға машықтана алды.

Қатысушылардың тарапынан тақырыпқа деген үлкен қызығушылық танылды, белсенділік байқалды.

Ал әлеуметтік-психологиялық қызмет осы бағытта өз  жұмысын жалғастыратын болады.


24 марта 2023 года специалистами социально-психологической службы Дворца творчества школьников, педагоги- психологи Челнокова А. А., Кельметр О. П., Нурхатова Г.А., Токтамыс Д.Т. проведен семинар «Особенности консультирования при оказании помощи несовершеннолетним с суицидальным риском» на государственном и русском языках для методистов районных, городских отделов образования курирующих психологическую службу, педагогов-психологов организаций образования области.

Для понимания сути проблемы и снижения уровня тревожности специалистов, занимающихся вопросами профилактики суицида в ходе первой части семинара были представлены некоторые теоретические аспекты суицидального риска, его модель и уровни.

В практической части семинара  участникам были представлены и отработаны практические упражнения по снижению риска и укреплению факторов защиты.

Для закрепления полученных знаний участникам были представлены рабочие кейсы, где каждый смог попрактиковаться в умении видеть степень риска и направлять действия на устранение факторов риска.

Участники были заинтересованы, проявляли активность, делились опытом и задавали интересующие их вопросы.

Подобные площадки позволяют повысить профессиональную компетентность каждого специалиста.

Социально-психологическая служба продолжит работу в этом направлении.