СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ-ПСИХОЛОГОВ ВО ДВОРЦЕ

2023 жылдың 5 қаңтарында Өскемен қаласы бойынша білім бөлімінің «№36 орта мектебі» КММ базасында Оқушылар шығармашылық сарайының әлеуметтік-психологиялық қызметінің мамандары Г.А. Нұрхатова, А.П. Малонуха, А.А. Челнокова, Шығыс Қазақстан облысының білім беру ұйымдарының педагог-психологтері мен әлеуметтік педагогтері үшін «Ата-аналармен қарым-қатынас дағдыларын нығайту және коммуникация құру»семинар-практикумын өткізді.

Семинар барысында қатысушыларға, байланыс орнатуда  қиындық тудыратын ата-аналардың әртүрлі санаттарымен танысу ұсынылды.

Ата-аналардың қажеттіліктері және тиімді өзара әрекеттесу үшін байланыс әдістері қарастырылды.

Сондай-ақ, қатысушылар білім беру процесінің әртүрлі субъектілерімен қарым-қатынастың күнделікті тәжірибесінде пайдалы болатын құралдар мен әдістерді игерді.


5 января в 10.00 часов на базе средней школы #36 г.Усть-Каменогорска специалистами Социально-психологической службы Дворца творчества школьников Челноковой А., Малоноха А.П., Нурхатовой Г.А., проведен семинар-практикум для педагогов-психологов учреждений образования Восточно-Казахстанской области «Укрепление навыков общения и выстраивание коммуникаций с родителями».

В ходе семинара  участникам  предложено познакомиться с разными категориями родителей, с которыми трудно выстраивать контакты.

Рассмотрены потребности родителей и способы коммуникаций для  эффективного взаимодействия.

Также  участники овладели инструментами и методиками, которые пригодятся им в повседневной практике общения с разными субъектами образовательного процесса.