МАСТЕР-КЛАСС ПО СОСТАВЛЕНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

18 ақпанда Оқушылар шығармашылық сарайында Zoom платформасы арқылы қала мектептерінің аға тәлімгерлері мен педагог-ұйымдастырушылары үшін «Педагогикалық кәсібилік білім берудің заманауи сапасына қол жеткізу факторы ретінде» семинары өткізілді.

Онда жаңа стандарттар бойынша білім беру бағдарламаларын құрастыру бойынша мастер-класс көрсетілді.

Педагогикалық кәсібилік деңгейін арттыру бойынша тәжірибені жалпылау.

Жоспарланған конкурстар бойынша мәселелер талқыланды.

Қатысушылардың жалпы қамтылуы 32 педагогты құрады.


18 февраля во Дворце творчества школьников через платформу Zoom для старших вожатых и педагогов-организаторов школ города был проведен семинар  «Педагогический профессионализм как фактор достижения современного качества образования».

Где был продемонстрирован мастер-класс по составлению образовательных программ по новым стандартам.

Обобщение опыта по повышению уровня педагогического профессионализма.

Обсуждены вопросы по запланированным конкурсам.

Общий охват участников составил 32 педагога.