Мы помним ваши имена!

31 мамыр – Қазақстан тарихының ең қайғылы беттерінің бірі — жаппай саяси қуғын-сүргін және миллиондаған адамның қаза болуына әкеп соққан күн болып табылады.

Тәуелсіздік алғаннан кейін 1993 жылы 14 сәуірде жаппай қуғын-сүргін құрбандарын ақтау туралы ҚР Заңы қабылданды. Ал, Қазақстан Республикасының Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев 1997 жылды Жалпыұлттық татулық пен саяси куғын-сүргін құрбандарын еске алу жылы, сондай-ақ  31 мамыр – саяси  қуғын-сүргін және ашаршылық құрбандарын еске алу күні деп жариялады.

Тарихшылардың мәліметі бойынша 1937-1938 жылдары елімізде 100 мыңнан астам адам қуғын-сүргінге ұшырады, ал бұл тізімге енген адамдардың төрттен бір бөлігі ату жазасына кесілді. Олардың арасында қазақ зиялылары: ғалымдар, мәдениет және саясат саласының қайраткерлері болды. Мәселен, Тұрар Рысқұлов, Сәкен Сейфуллин, Мағжан Жұмабаев, Әлихан Бөкейханов, Ахмет Байтұрсынов, Мұхамеджан Тынышпаев, Ілияс Жансүгіров, Абдулла Розыбакиев, Санжар Асфендияров және тағы басқалар.

Елі үшін құрбан болғандарға, бейбіт заман ұрпақтарынан мың тағзым.

Есімдеріңіз мәңгі есімізде!


31 мая – одна из самых трагических страниц истории Казахстана — день массовых политических репрессий и гибели миллионов людей.

После обретения независимости 14 апреля 1993 года был принят Закон РК О реабилитации жертв массовых репрессий. Глава государства Нурсултан Назарбаев объявил 1997 год Годом общенационального согласия и памяти жертв политических репрессий, а также 31 мая-Днем памяти жертв политических репрессий и голода.

По данным историков, в 1937-1938 гг. в стране репрессировано более 100 тыс. человек, а четверть лиц, попавших в этот список, приговорены к расстрелу. Среди них была казахская интеллигенция: ученые, деятели культуры и политики. К примеру, Турар Рыскулов, Сакен Сейфуллин, Магжан Жумабаев, Алихан Бокейханов, Ахмет Байтурсынов, Мухамеджан Тынышпаев, Ильяс Жансугуров, Абдулла Розыбакиев, Санжар Асфендияров и многие другие.

Тысячи поклонов тем, кто погиб во имя своей страны, потомкам мирного времени.

Мы помним ваши имена навсегда!