ПРОДОЛЖАЕТСЯ НАБОР В ДТО «КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»! ПРИГЛАШАЕМ!

Мектеп оқушыларына (9-17 жас аралықтағы) «Компьютерлік  технология» БШБ жазылуға шақырады.

Бағдарламада:

1. Сайт құру әртүрлі бағдарламада;
2. Электронды оқулықтар құру;
3.  Графикалық бағдарламалармен жұмыс;
4.  Программа көшіру, орнату;
5. Жобалық жұмыстарды қорғау;
6. Компьютермен сауатты жұмыс жасау;
7. Халықаралық, республикалық, облыстық,
қалалық сайыстарға қатысу;
8.  Графикалық бағдарламалармен жұмыс.

В программе:

1. Создание сайта и электронного учебника в различных программах;
2. Установка программ;
3. Подготовка к защите проекта;
4. Овладение основами компьютерной грамотности;
5. Развитие умственных и творческих способности учащихся;
6. Работа с графическими программами;
7. Участие в медж., респ.,обл., городских конкурсах и олимпиадах.

Біздің мекен-жайымыз:

Антон Чехова көш, 63
Телефон для записи:
87052640454
87056726557