«Мәңгілік Ел – основа казахстанского патриотизма»

«Мәңгілік Ел – қазақстан  патриоттығының негізі»  тақырыптағы  пікірталастық алаңша туралы мақала

12-24 қаңтар аралығында  Окушылар шығармашылык сарайында «Мәңгілік Ел – қазақстан патриоттығының негізі» тақырыбындағы пікірталастық алаңша өтті.

Іс-шараның негізгі мақсаты: оқушылардың өз Отанына деген отансүйгіштік, азаматтық сезімдерін тәрбиелеуге, тарихы мен мәдениетін құрметтеуге, туған өлкесінің табиғатына ұқыпты қарауға, қазіргі Қазақстанның жетістіктерін мақтан тұтуына тәрбиелеу.

Іс-шараға №20, №27, №39 қала мектептерінің оқушылары қатысты, барлығы  47 оқушы.  Іс- шара қатысушылардың бір-бірімен тығыз қарым –қатынас жасап,  сынып ішінде жағымды достық климатын тудыру, шаңыраққа жаңадан келген оқушыларды ұжымға араластыру үшін “Ынтымақтастық тренингімен” басталды.

Іс- шараның негізгі бөлімінде  Елбасымыздың Қазақстан 2050 стратегиясы туралы  баяндама жасалып,  соның төңірегінде көптеген сұрақтар қойылып  жауаптар алынды. Қатысушылар  үш топқа бөлініп «Патриот кім?»  дегенге жауап берді және   «Қазақстан кеше,  бүгін және  ертең» атты тақырыпта презентация ұсынды.


12-24 января во Дворце творчества школьников прошла дискуссионная площадка  на тему «Мәңгілік Ел – основа казахстанского патриотизма».

Основная цель мероприятия: воспитание у учащихся чувства патриоизма, гордости и  любви к Родине, бережного и уважительного отношения к истории и природе родного края.

В мероприятии приняли участие учащиеся городских школ: №20, №27,№39 в количестве 47 детей.  В основной части мероприятия был  зачитан доклад по «Стратегии- 2050», после чего были заданы множество вопросов и получены ответы. Участники разделившись на три группы, ответили на вопрос «Кто такой Патриот?»  и показали презентацию на тему «Казахстан вчера, сегодня и завтра». Также школьники стали участниками тренинга о «Сотрудничестве», который был направлен на взаимодействие участников мероприятия, на создание в классе дружелюбного климата, вливание вновь прибывших учащихся в коллектив шанырака;