Круглый стол

Бірінші Президент күніне арналған, «Мемлекетті құрған, көшбасы» тақырыптағы дөңгелек үстелдің мақаласы

        Қазақстанның көп ұлтты халқы Ұлт Көшбасын, Нурсултан Абишевич Назарбаевты жай ғана ұнатып қоймай, оған үлкен құрмет пен ризашылығын білдіреді. ҚР Бірінші Президенті, Нурсултан Абишевич Назарбаев жаңа тәуелсіз мемлекеттің негіз қалаушысы болып табылады.

Қазақстан Парламентінің Сенаты бар мерекелердің қатарына, «ҚР мерекелері туралы» заң жобасына түзетулер еңгізді, 1 желтоқсанда тойланатын, Бірінші Қазақстан Президент Күні еңгізілді.

Осы мерекеге орай 26 қарашада Оқушылар шығармашылық сарайындағы «Мәңгілік Ел» тәрбие-білім орталығында «Мемлекетті құрған, көшбасы» атты тақырыпта дөңгелек үстел өткізілді.

Іс- шараның мақсаты: Оқушыларды патриоттық сезімге және Отанға деген сүйіспеншілікке, Бірінші Президенттің қызметіне құрметпен қарауды тәрбиелеу болды.

Дөңгелек үстелдің ұйымдастырушылары болып – қалалық білім бөлімі, «Оқушылар шығармашылық сарайы» КМҚК табылады. Бұл дөңгелек үстелде Сарайдың «Мәңгілік Ел» тәрбие-білім орталығындағы балалар шығармашылық бірлестіктерінің үйренушілері қатысты.

«Дебат» мектебінің оқушысы, Өмірханова Алтынай “Елбасым- мақтанышым!” деген тақырыбында баяндама оқыды. Баяндама төңірегінде қатысушыларға сұрақтар қойылып, қызықты жауаптар алынды. Мысалы: «Н.А.Назарбаевтың бейбітшілікті сақтауда және ұлтаралық татулықты нығайтуда рөлі қаншалықты?». Одан кейін «Президент болу қиын ба?», «Сендер президент болғыларың келеме?», «Ол бұған қалай жетті?», «Не істеді?» деген және т.б. сұрақтар қойылды. Бұл жерде балалар белсенді қатысты және олардың әркімі өз ойларын ашық жеткізе білді.

Дөңгелек үстел өз жалғасын “Көшбасы” мектебінің оқушысы, Тогаспаев Даниярдың ұсынған, “Егер мен көшбасы болсам” бағдарламасында тапты. Шараның соңында «Көшбасы» мектебінің үйренушісі, Амангелді Олжас былай: «Қазақстанның болашағы біздің қолымызда, ол үшін біз жақсы оқып, өз Отанын құрметтеп, қастерлеуге тиіспіз, бір сөзбен айтар болсам еген еліміздің патриоты болуымыз керек.» — деп өз пікірін білдірді.

 «Оқушылар шығармашылық сарайы» КМҚК, Киров көшесі 63, байланыс телефоны: 57-86-26


Круглый стол на тему: «Лидер, создавший страну» посвященный Дню Первого Президента

       Многонациональный народ Казахстана питает не просто симпатию, а чувства огромного уважения и признательности к Лидеру Нации Нурсултану Абишевичу Назарбаеву. Первый Президент РК, Нурсултан Абишевич Назарбаев является основателем нового независимого государства.

Сенат Парламента Казахстан принял поправки в законопроект «О праздниках РК», добавив к уже существующим праздникам День Первого Президента Казахстана, который отмечаться 1 декабря.

В рамках этого праздника 26 ноября в воспитательно-образовательном центре «Мәңгілік Ел» Дворца творчества школьников прошел круглый стол на тему «Лидер, создавший государство»

Цель мероприятия: воспитание учащихся чувству патриотизма, любовь к своей Родине и уважительное отношение к деятельности Первого Президента.

Организаторами круглого стола являются: Городской отдел образования, КГКП «Дворец творчества школьников». На этом мероприятии принимали участие обучающиеся детских творческих объединении воспитательно-образовательного центра «Мәңгілік Ел».

Обучающаяся Школы «Дебатов» Өмірханова Алтынай прочитала доклад на тему «Мой президент-моя гордость». По докладу участникам были заданы вопросы, на которые были получены не менее интересные ответы. Например такие: «Какова роль Н.А. Назарбаева  в сохранении мира и укреплении межнационального согласия?». Далее были прозвучали такие вопросы: «Легко ли быть президентом?», «Хотели бы вы стать президентом?» Как он этого добился? Что делал? и и.т.д. Здесь ребята приняли активное участие и каждый из них высказал открыто свои мнения.

Круглый стол нашел свое продолжение в программе «Если я был бы президентом», который был предложен обучающимся Школы «Лидера» Тогаспаевым Данияром. И в конце мероприятия Амангелді Олжас, обучающийся школы «Лидера»   высказал свое мнение так: будущее Казахстана зависит от нас, а для этого мы должны хорошо учиться, любить и беречь свою Родину, одним словом быть патриотами нашей независимой страны.

КГКП «Дворец творчества школьников», ул.Кирова 63, контактный телефон: 57-86-26