Жандарбек Малибеков — автор герба Республики Казахстан

2014 жылдың 4 маусымы Оқушылар шығармашылық сарайы үшін жаңа оқиғамен белгіленді. Оған Қазақстан Республикасы Елтаңбасының авторы келіп қайтты. Жандарбек Малибековты сарайдың педагогтар және үйренушілер тарапынан жылы қабылдау күтті. Әңгіме барысында екі жақта кездесудің мазмұнына шынайы қызығушылық танытты. Еркін жағдайда Жандарбек Малибеков Елтаңбаның жаралу тарихын айтты. Ал балалар болса, өз кезегінде, атақты адаммен өздерінің жетістіктерімен құмарлана бөлісті, қонаққа балалар және жасөспірімдер арасындағы балалар қозғалысы туралы айтты. Айрықша із балалардың қөңілінде «Мәңгілік Ел» білім беру орталығында, жастардың міндеттері, Қазақстанның болашағы, бейнелеме және оның мағыналы мазмұны туралы қызу әңгіме өткен кез қалтырды. «Біз – ерекше халықпыз. Біздің ауа да айрықша. Ұлы даланың иісі өзгеше. Қазақстан халқының мақтанышы. Дәстүрлердің ең жақсысын сақтау сезімі, бейбітшілікте және өзге халықтармен татулықта өмір сүруге ұмтылыс -бұл ұлы өнер. Және осы сезім Елтаңбаның жаралу идеясын іске асырды» — деді Ж.Малибеков.

Қалалық комитеттің төрағасы «Жас Ұлан» бірыңғай балалардың ұйымының жұмысы туралы айтты, әнұранның әуенімен «Жас Ұлан» ұйымның төсбелгісін тапсырды, бұл жағдай қонақтың, лайықты орын басушылар өсіп келе жатқанына, сенімділік сезімін оятты.

Соңында тыңдаушылардың алдында Дана Сайлаубекова осы кездесуге арналған, өзі шығарған өлеңді оқыды. Бойжеткен өз туындысында шынайы сезімін, тұлғамен кездесудегі алған әсерін білідірді. Сонымен қатар Елтаңбаның авторына алғыс сөздері және жас ұрпақ аға буынның сенімінен шығатынын және атадан әкеге берілетін құндылықтарды сақтайтыны туралы айтылды.

Кездесу балаларға ұмытылмас әсер қалдырды. Жылу, сенімділік, адалдық сезімі қалды. Бір ұрпақтан екінші ұрпаққа құндылықтардың табыстауының ахуалы осылай туады. Мұндай кездесулер жас ұрпақ Отанның тағдырына жауапкершілікті, елдің болашағына, өз ісіне жауапкершілікті тәрбиелейді және балаларды жақсыға еліктеуге, қоғамға қажетті болу тілегін тудырады.

4 июня 2014 г. ознаменован для Дворца творчества школьников новым событием. Его посетил автор Герба Республики Казахстан. Жандарбека Малибекова ожидал тёплый приём со стороны обучающихся и педагогов Дворца. В ходе беседы обе стороны проявили неподдельный интерес к содержанию встречи. В непринужденной обстановке Жандарбек Малибеков рассказал об истории создания Герба. А ребята, в свою очередь, увлеченно делились со знаменитостью своими достижениями, рассказывали гостю о детском движении среди детей и подростков. Особый след в душе ребят оставила встреча в образовательном центре «Мәңгілік ел», во время которой шла живая, заинтересованная беседа о назначении молодежи, будущем Казахстана, о символике и его смысловом содержании. Слова гостя «Мы – народ особый. И воздух у нас особый. Неповторим запах Великой степи. Народу Казахстана есть чем гордиться. Чувство сохранения лучших традиций, стремление жить в мире и согласии с другими народами – это великое искусство. И это чувство воплощено в идее создания Герба».

Выступила председатель городского комитета о работе единой детской организации «Жас Ұлан», под звуки Гимна «Жас Ұлан» вручила значок организации, что вызвало у гостя чувство душевности и уверенности в том, что растет достойная смена.

В заключение перед слушателями выступила Дана Сайлаубекова со стихотворением собственного сочинения, которое посвящено этой встрече. Девочка выразила в своём произведении искренние чувства, собственные впечатления от встречи с личностью. Также были выражены слова благодарности автору Герба и заверения в том, что молодая поросль не подведет своих предшественников и сохранит те ценности, которые им передаются отцами и дедами.

На ребят встреча произвела неизгладимое впечатление. Осталось чувство теплоты, доверительности, искренности. Так создается атмосфера передачи ценностей от одного поколения другому. Такие встречи воспитывают ответственность молодого поколения за судьбу Родины, за будущее народа, ответственность за свои поступки у детей и подростков, вызывает желание подражать лучшему, быть нужным обществу.

dsc_1192

dsc_1191

dsc_1143

dsc_1124

dsc_1122